Useammat professorit työskentelevät suomalaisissa yliopistoissa. Minkälaisena professorit kokevat yliopiston työnantajana? Mihin asioihin professorit haluavat kiinnitettävän entistä parempaa huomiota ja mitä nykyiseen toimenkuvaan kuuluvia asioita pitäisi tulevaisuudessa kehittää? Tarkastelussa on mukana myös professorien palkkaus, minkälaiset tahot myöntävät tarvittavia tutkimusapurahoja ja kuka niitä voi hakea? Tule mukaan tutustumaan professoreiden kiehtovaan, akateemiseen maailmaan!

Professorin toimenkuva yliopistossa

Professori on perinteinen suomalainen arvonimi, joka myönnetään hyvin tehdystä työstä yhteiskunnan hyödyksi. Professorit suorittavat yliopistossa korkeimpia mahdollisia tutkimus-, hallinto- ja opetustehtäviä. Yritysmaailma on usein mukana professorien tutkimuksissa silloin, kun kysymys on tekniikan alueen tutkimuksista. Rahoitus moniin tutkimuksiin haetaan joko säätiöiltä tai esimerkiksi Business Finland -yhtiöltä tai Suomen Akatemia -organisaatiolta.

Professoriliitto teetti taannoin ”Yliopisto professorin työnantajana -kyselyn”, jossa tiedusteltiin, miten professorit kokevat työnsä yliopistomaailmassa. Yliopistot saivat lopputulokseksi vain tyydyttävän arvosanan, sillä professorit olivat tyytymättömiä tutkimustyön edellytyksiin ja vaikutusmahdollisuuksien kaventumiseen työyhteisössään. Yksi asia kohosi yli muiden, eli avustavaa henkilöstöä kaivattiin lisää johto- ja esimiestehtävien hoitamiseen. Yliopistossa tapahtuvia yt-neuvotteluja ei myöskään katsottu hyvällä. Hallintoon kuuluvat tehtävät ovat suurelta osin tutkimus- ja opetushenkilöstön sekä professorien hoidettavina, mutta osan töistä voisi antaa pätevien avustavien henkilöiden, kuten sihteerien ja assistenttien hoidettaviksi. Käytännössä monien professorien tehokas työaika kuluu ”sihteerintöiden parissa”, joten professorit toivovat ammattikuntansa arvostuksen ja vaikutusmahdollisuuksien lähitulevaisuudessa paranevan. Tukisäätiöt mahdollistavat monissa tapauksissa tutkimustyön jatkon.

  • Tampereen Yliopiston Tukisäätiö

Vuonna 1973 perustettu Tampereen Yliopiston Tukisäätiö tukee Tampereen Yliopistossa tehtävää tutkimustyötä ja toimintaa. Tutkimustyötä harjoitetaan terveystieteiden, yhteiskuntatieteiden, luonnontieteiden ja humanististen tieteiden aloilla sekä johtamisen, kauppatieteen, taidealan ja kasvatustieteen koulutuksessa sekä tutkimustyössä. Säätiö myöntää harkintansa mukaan apurahoja ja erilaisia avustuksia tutkimuksia varten. Säätiö voi myös harjoittaa omaa sijoitus- ja liiketoimintaa, kuten erikoistua kiinteistösijoittamiseen.

  • Helsingin yliopiston tiedesäätiö

Helsingin yliopiston tiedesäätiö on vuodesta 2014 alkaen tukenut nuoria, tohtoriksi koulutettavia henkilöitä. Säätiö perustettiin vuonna 1990 Helsingin yliopiston arvokkaan juhlapäivän, eli 350-vuotisjuhlan kunniaksi. Yhtiö saa toimintansa tukemiseksi lahjoituksia julkisyhteisöiltä ja yrityksiltä. Säätiöt voivat tukea myös professorien tutkimusvapaiden rahoittamista.

  • OP Ryhmän Tutkimussäätiö

OP Ryhmän Tutkimussäätiö tukee tieteellistä tutkimustoimintaa. Apurahaa haetaan ja myönnetään aina vuodeksi kerrallaan, mutta tapauskohtaisesti avustusta voi saada tutkimustyöhön myös useammalle vuodelle.