Säätiöiden professoripooli

Stipendier för professorernas forskning


Bakgrunden till professorspoolen är en oro över att vårt lands bästa forskare har allt mindre tid till forskning. Universitetens undervisningsresurser har inte ökat, trots ökat antal studerande och examina, och professorernas administrativa börda har också fortsatt öka. Genom arrangemanget med en forskningsperiod får också yngre forskare möjlighet att skaffa sig ökad kompetens genom att vikariera professorer.

Sammanlagt 15 stiftelser deltar i fortsättningsperioden 2014-2015 för Stiftelsernas professorspool: Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse, Emil Aaltosen säätiö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiö – KAUTE, Maj ja Tor Nesslingin Säätiö, OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö, Orionin Tutkimussäätiö, Paulon Säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Parkinson-säätiö, Svenska Kulturfonden, Svenska Litteratursällskapet i Finland rf., Tauno Tönningin Säätiö, Yksityisyrittäjäin säätiö samt Yrjö Janssonin säätiö.

Poolen administreras av en ledningsgrupp som varje medlemsstiftelse har utsett en representant till. Poolen ordnar expertutvärdering och beredning av ansökningarna varefter stiftelserna i poolen fattar det egentliga beslutet om beviljande av stipendier.

Delegationen för stiftelser och fonder rf började våren 2011 utreda grundandet av en professorspool på initiativ av Suomen kulttuurirahasto. Under förberedelserna hördes både universitet och Professorsförbundet. Poolen grundades i detta skede för en period på tre år (2012-2014). Syftet med stiftelsen är att arrangemanget för sin del skall sporra universiteten att i framtiden själva ordna finansiering för professorernas forskningsledighet.

Hösten 2013 beslutade stiftelserna om en fortsättningsperiod på två år. Projektet avslutas i slutet av 2015.

Säätiöiden professoripooli, PL 151, 00171 Helsinki, info(at)professoripooli.fi