Professorien kansainvälistymiseen, sananvapauden edistämiseen, viestintäteollisuuteen ja viestintään liittyviä tutkimuksia tukevat erilaiset organisaatiot ja säätiöt. Otetaan esimerkiksi Helsingin Sanomain Säätiö. Myönnettävät apurahat auttavat professoria keskittymään täysillä tutkimustyöhön opetus- ja hallintotyön sijasta.

Helsingin Sanomain Säätiö

Helsingin Sanomain Säätiö tulee avuksi paitsi toimittajien, myös professorien ja post doc -tutkijoiden kansainvälistymisessä. Helsingin Sanomain Säätiön hallitus pitää erityisesti erilaisista yliopistojen yhteishankkeista. Helsingin Sanomain Säätiö on tukenut mielellään tutkimuksia, jotka tulevat edistämään uusien toimintatapojen ja innovaatioiden kehittämistä sekä tulevaisuuden ennakointiin liittyviä tutkimuksia.

Huomattava osa apurahoista ja säätiön myöntämistä avustuksista maksetaan tutkimuslaitosten ja yliopistojen kautta. Helsingin Sanomain Säätiö myöntää apurahaa myös monille väitöskirjan tehneille, eli väitöskirjan jälkeiseen tutkimustyöhön. Helsingin Sanomain Säätiön myöntämän apurahan hakijana voi olla rekisteröity yhteisö, erillinen työryhmä tai yksityinen henkilö. Jos kysymyksessä on työryhmä, apurahan hakijan pitää olla kyseisen tutkimuksen johtaja. Hakemukseen pitää ehdottomasti liittää myös kaikkien työryhmän jäsenten julkaisu- ja ansioluettelot. Helsingin Sanomain Säätiöltä voi hakea tukea myös sananvapautta tukeviin ei-tieteellisiin teoksiin, jossa kirjoittaminen vaatii henkilöltä aina päätoimista työskentelyä kyseisen teoksen parissa.

Apurahojen arviointiperusteet

Apurahahakemuksia arvioitaessa tarkkaillaan muun muassa tutkimuksen uutuusarvoa, innovatiivisuutta, tutkimussuunnitelman selkeyttä, kiinnostavuutta ja toteuttamiskelpoisuutta, tutkimuksen merkitystä yhteiskunnalle, medialle ja akateemiselle yhteisölle, kansainvälisyyttä sekä nykyistä ja tulevaa organisaatioiden välistä yhteistyötä. Helsingin Sanomain Säätiö lähettää normaalisti apurahahakemukset arvioitaviksi ulkopuolisille asiantuntijoille ja tieteellisen toimikunnan jäsenille lopullista lausuntoa varten. Valmiita apurahapäätöksiä ei myöskään koskaan perustella eikä päätöksen tehneiden henkilöiden nimiä julkaista.

Viestinnän alan professorien apurahat

Helsingin Sanomain Säätiöltä voi anoa apurahaa erityisesti viestinnän alalla toimiville tutkijoille ja professoreille. Myönteisen apurahapäätöksen avulla professorit voivat tehdä tutkimustyötä vapaana päivittäisestä hallinto- ja opetustyöstä. Hakeakseen apurahaa professorilla pitää olla vakituinen toimi yliopistossa. Apurahakauden aikana professorit huolehtivat itse tarvittavista vakuutuksista.

Helsingin Sanomain Säätiö kannustaa apurahan hakijoita myös ulkomailla suoritettavaan tutkimustyöhön, jolloin säätiö tarjoaa avustusta myös matkakuluihin. Säätiö tarjoaa apurahaa myös opiskeluun ulkomaisiin yliopistoihin. Helsingin Sanomain Säätiö rahoittaa mielellään niin sanottuja post.doc -hankkeita liittyen viestintäteollisuuteen. Post doc -apurahoja myönnetään aina 1–3 vuodeksi.