Säätiöiden professoripooli

Beviljade stipendier


Professorpoolens ansökningsperiod, resultat (11.6.2015)
Professorpoolens ansökningsperiod, resultat (11.6.2014)
Professorpoolens ansökningsperiod, resultat (13.6.2013)
Professorpoolens ansökningsperiod, resultat (08.10.2012)
Professorpoolens ansökningsperiod, resultat (19.3.2012)

Säätiöiden professoripooli, PL 151, 00171 Helsinki, info(at)professoripooli.fi