Säätiöiden professoripooli

Resultaten från Professorspoolens utlysning 11.6.2015

Stiftelsernas professorspool


Stiftelsernas professorspool är en gemensam tidsbunden stipendiepool för 15 medlemsstiftelser av Delegationen för stiftelser och fonder för att öka professorernas forskningsmöjligheter. Genom poolen beviljas professorer stipendier för finansiering av en forskningsperiod på 12 månader tillsammans med universitetet. Under professorns forskningsperiod betalar det universitet som är professorns arbetsgivare 55 % av professorns bruttolön. Stipendiets storlek under samma tid är 27 000 euro för alla professorer oberoende av professorns verkliga personliga lön.

Stipendium ur professorspoolen kan sökas av en professor med ordinarie arbete vid ett finländskt universitet, om universitetet binder sig att frigöra professorn från administration och undervisning för PO ett år (12 månader). Stipendium beviljas för forskning och för ändamål som främjar forskning. Ansökning till poolen ordnas en gång per år och är öppen för alla vetenskapsområden.162 professorer deltog i Poolens sista ansökningsomgång. Max 69 stipendier delas ut. Resultaten publiceras 11.6.2015.

Säätiöiden professoripooli, PL 151, 00171 Helsinki, info(at)professoripooli.fi