Säätiöiden professoripooli

Hakeminen Säätiöiden professoripoolista


Hakukelpoisuus

Hakukelpoisia ovat kaikki suomalaisissa yliopistoissa työskentelevät vakinaiset eli toimeensa toistaiseksi kiinnitetyt kokoaikaiset professorit, pois lukien virkaansa vastikään (vuonna 2013 tai sen jälkeen) nimitetyt professorit.

Hakukelpoisia ovat myös sellaiset määräaikaiset professorit, jotka ovat toimineet professorina yhtäjaksoisesti vähintään viiden vuoden ajan.

Hakukelpoisia ovat myös sellaiset osa-aikaiset professorit, joiden toimi yliopistossa on määritelty vähintään 50-prosenttiseksi, mikäli he toimittavat hakemuksessa vaadittavan sitoumuksen kaikilta työnantajiltaan.

Hakukelpoisia ovat lääketieteen nimitetyt professorit, vaikka heidän yliopistollinen virkansa olisi määritelty vain 30-prosenttiseksi, mikäli he toimittavat vaadittavan sitoumuksen myös sairaalatyönantajaltaan.

Huom! Hakukelpoisia eivät ole sellaiset professorit jotka ovat olleet vähintään puolen vuoden tutkimusvapaalla tai kuuluneet yliopistonsa tutkijakollegioon alkaen 1.1.2012 tai sen jälkeen.


Hakemus ja sen liitteet


Hakemus täytetään ja lähetetään verkossa professoripoolin kotisivuilla sijaitsevaan sähköiseen tietokantaan. Sen lisäksi hakulomake ja sitoumuslomake tulostetaan ja lähetetään allekirjoitettuina postitse pooliin, postilokero-osoitteeseen Säätiöiden professoripooli, PL 151, 00171 Helsinki. Hakemus on lähetettävä hakuajan puitteissa. Viimeisen hakupäivän postileima riittää.

Hakemukseen tarvittavat muut liitteet ladataan pdf-muodossa sähköiseen tietokantaan. Niitä ei pidä tulostaa eikä lähettää postitse.

Sähköinen hakemustietokanta on avoinna ainoastaan hakuaikana. Tietokantaan kirjaudutaan klikkaamalla yllä olevaa painiketta ”Tee hakemus”. Kirjautuessasi ensimmäisen kerran saat ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen henkilökohtaisen kirjautumistunnuksen.

Työsuunnitelmassa on tuotava esiin tutkimusympäristö sekä se, mitä hakija aikoo saada aikaan tutkimuskauden aikana. Työsuunnitelman pituus on korkeintaan kaksi liuskaa.

Selvityksessä opetus- ja hallintotehtävistä hakijan tulee ilmoittaa nykyiset opetus- ja hallinnolliset tehtävänsä sekä tuoda ilmi, miten hän aikoo vapautua niistä tutkimuskauden aikana.

Ansioluettelon pituus on korkeintaan kaksi liuskaa.

Julkaisuluetteloon sisällytetään hakijan julkaisut viimeisen viiden täyden kalenterivuoden ajalta eli vuodesta 2010 lähtien.

Sitoumuslomake täytetään ja tulostetaan ja sen allekirjoittaa yliopiston auktorisoima esimies. Allekirjoitettu sitoumus lähetetään hakulomakkeen tavoin hakuajan puitteissa professoripoolin postilokero-osoitteeseen Säätiöiden professoripooli, PL 151, 00171 Helsinki.

Matka-apuraha liikkuvuuteen

Säätiöiden professoripooli kannustaa professoreita vaihtamaan tutkimusympäristöään tutkimusjakson aikana. Stipendiaateille on varattu 5000 euron matka-apuraha, jonka apurahansaaja voi nostaa myönnön tehneestä säätiöstä erillistä suunnitelmaa vastaan. Alustava liikkuvuussuunnitelma on hyvä esittää jo hakemuksessa.

Apurahansaajan eläkevakuutus

Professoripoolin kautta apurahan saaneita professoreita koskee vakuutusvelvollisuus Maatalousyrittäjäin eläkelain mukaisesti. Apurahansaajan on ilmoitettava apuraha Maatalousyrittäjäin eläkelaitokseen (Melaan), joka perii 27.000 euron apurahasta vakuutusmaksuna runsaat 3500 euroa. Vakuutusmaksun voi vähentää verotuksessa. Lisätietoja eläkevakuutuksesta saa Melasta.

Tutkimusjakson vaikutus eläkkeeseen

Professoripoolin tutkimusjakso vaikuttaa professorin eläkekertymään vähentävästi. Vähentävä vaikutus on joidenkin promillien tasolla riippuen professorin palkasta ja iästä. Yksityiskohtaista tietoa eläkkeistä ja mahdollisista lisäeläkejärjestelyistä saa Melasta ja Kuntien eläkevakuutuksesta (Keva).

Apurahan verollisuus

Säätiöiden myöntämät apurahat ovat verovapaita valtion taiteilija-apurahan tasolle asti (vuonna 2014 19797,24 euroa vuodessa). Epäselvissä tilanteissa hakijan tulee ottaa yhteyttä verottajaan.

Päätökset

Hakukierroksen tulokset ovat selvillä touko-kesäkuussa 2015. Myönteiset päätökset ilmoitetaan saajille. Apurahansaajien nimet julkistetaan myös poolin kotisivuilla.

Apurahan lykkääminen

Apurahansaaja saa lykätä tutkimusjaksoa enintään vuodella yhteisymmärryksessä yliopiston ja myöntäjäsäätiön kanssa. Muussa tapauksessa apuraha palautuu pooliin.

Selvitys apurahan käytöstä

Apurahansaaja raportoi apurahan käytöstä sen myöntäneelle säätiölle, ei poolille.

Tietosuojaseloste

Hakemuksen tietosisältö muodostaa henkilötietolain mukaisen henkilörekisterin, jota Säätiöiden professoripooli ylläpitää, säilyttää ja arkistoi. Teillä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonne joko kirjallisella, allekirjoitetulla pyynnöllä tai henkilökohtaisella käynnillä sekä korjata virheellinen tieto. Tietoja ja asiakirjoja luovutetaan Säätiöiden professoripooliin kuuluvien säätiöiden käyttöön hakemusten arviointia ja käsittelyä varten.

Säätiöiden professoripooli, PL 151, 00171 Helsinki, info(at)professoripooli.fi