Säätiöiden professoripooli on perustettu tarjoamaan apurahaa kaikille tutkimustyötä tekeville professoreille. Professoripoolin ovat perustaneet 17 suomalaista säätiötä, jotka tarjoavat mahdollisuuksia professoreiden tutkimustyöhön. Rahaa on tarkoitukseen varattu 2 225 000 euroa, josta jaetaan apurahoja ja avustuksia vuosittain kolmen vuoden ajan. Kyseisen summan avulla tuetaan noin 300 professorin tutkimustyötä.

Yliopisto tukee professoreiden tutkimustyötä maksamalla 55 % professorien bruttopalkasta,. Professoreiden aika vapaaseen tutkimustyöhön vähenee koko ajan, sillä professoreiden päätyönä on vastata yliopiston opetus- ja hallintotehtävistä. Professoripooli myöntää apurahaa ja avustuksia sekä tutkimustyöhön että tutkimusta edistäviin tarkoituksiin. Nuorempien tutkijoiden on myös mahdollista pätevöityä tutkimuskausien aikana professoreiden sijaisina opetus- ja hallintotyössä.

Säätiöiden professoripoolin on perustanut 17 säätiötä. Kyseiset säätiöt ovat:

 • Suomen Kulttuurirahasto
 • Yrjö Jahnssonin säätiö
 • Emil Aaltosen Säätiö
 • Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiö – KAUTE
 • Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse
 • Maj ja Tor Nesslingin säätiö,
 • Jenny ja Antti Wihurin rahasto
 • Orionin Tutkimussäätiö
 • OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö
 • Suomen Parkinson-säätiö
 • Svenska Litteratursällskapet i Finland rf.
 • Paulon Säätiö
 • Yksityisyrittäjäin säätiö
 • Svenska Kulturfonden
 • Tauno Tönningin säätiö

Yliopistot voivat saada apurahaa erilaisiin tutkimuksiin, kuten lääketiedettä hyödyntäviin tutkimuksiin Suomen lisäksi myös ulkomailta. Turun yliopisto sai apurahaa Yhdysvalloista Diabetestutkimussäätiö JDFR:n myöntämänä kolmeksi vuodeksi todella upean summan, eli kaikkiaan yli 520 000 euroa. Rahoitus koskee valtakunnallista Diabetes- eli DIPP-tutkimusta, jota johdetaan Turun yliopistosta. Useimpiin tutkimusrahoituksiin osallistuvat myös erilaiset säätiöt ja organisaatiot. Otetaanpa esimerkiksi Helsingin yliopisto.

Tutkimusrahoitus Helsingin yliopistossa

Helsingin yliopistolla on oma tutkimusrahoitussysteemi, joka on arvoltaan 40 miljoonaa euroa. Erilaiset säätiöt ovat lähteneet mukaan tukemaan Helsingin yliopiston tutkimustyötä 20 miljoonalla aina jokaista vuotta kohden. Kyseisen summan lisäksi mukaan lasketaan yliopiston tutkijoiden saamat apurahat ja avustukset, jotka pääosin painottuvat sekä tohtorikoulutettaviin että nuoriin tutkijoihin.

 • NordForsk

NordForsk on tutkimusrahoitukseen erikoistunut yhteispohjoismainen verkosto. NordForsk on rahoittanut muun muassa kahta Helsingin yliopistossa toimivaa huippuyksikköä.

 • Euroopan Unionin rahoitus

Euroopan Unioni toimii rahoittajana Horisontti 2020 -ohjelman puitteissa. Rahoitusta on myönnettu yhteensä 40 hankkeelle.

 • Suomen Akatemia

Suomen Akatemia on erikoistunut rahoittamaan mun muassa korkealuokkaista tieteeseen perustuvaa tutkimusta. Suomen Akatemia tarjoaa haettavaksi myös liikkuvuusrahoitusta, joka edistää maailmalla kahdenvälisiä suhteita, tutkimusympäristöjen kansainvälistymistä ja kansainvälistä vuorovaikutusta.