Professorien suorittamat tutkimukset ja aktiivinen tutkimustyö palvelee entistä useammin terveyteen ja terveyden seurantaan liittyviä asioita, eli mitäpä muutakaan kuin lääketiedettä. Syöpä on esimerkiksi sairaus, jota kukaan ei halua, mutta johon ei useista tutkimuksista huolimatta tunnu löytyvän toimivaa lääkettä. Syöpäsairauksien lisäksi tutkitaan paljon sydän- ja verisuonisairauksia sekä neurologisia sairauksia, joihin tutkijat haluavat löytää ratkaisuja. Tutkitaan asiaa seuraavaksi hieman enemmän. Tampereen yliopistossa työskentelevä elektroniikan professori Leena Ukkonen on kehittänyt mielenkiintoisia langattomia ja implantoitavia biosensoreita Parkinsonin tautiin kuuluvaan lääkehoitovasteen seurantaan. Professori Ukkoselle myönnettiin yksi Suomen Kulttuurirahaston vuoden 2020 huomattavimmista apurahoista, eli 240 000 euroa,

Langattomat, implantoitavat biosensorit

Miten implantoitavat, langattomat biosensorit toimivat? Kyseisten sensorien avulla seurataan tutkittavien henkilöiden aivojen dopamiinitasoja. Taudin reaaliaikaisen seurannan kannalta, menetelmä tulee olemaan erittäin tärkeä, sillä lähitulevaisuudessa kyseistä menetelmää tullaan käyttämään myös Parkinsonin tautiin sairastuneen liikkuvuuden seurantaan. Implantoitavien, langattomien sensorien avulla voidaan tulevaisuudessa kehittää tehokkaita hoitomenetelmiä sekä Parkinsonin taudin, ALS-taudin ja Alzheimerin taudin hoitoon ja seurantaan. Ilman tutkimukseen saatavaa apurahaa kyseistä tutkimusta tai muita tärkeitä lääketieteellisiä tutkimuksia olisi mahdotonta kehittää ja ”viedä eteenpäin.”

Professori Leena Ukkosen johtamalla tutkimuksella on merkittävä vaikutus lääketieteeseen onnistumiseen eri tutkimusmenetelmien kehittämisessä sekä useimpien potilaiden elämänlaadun huomattavassa paranemisessa. Leena Ukkosen tutkimusryhmä koostuu sähkömagnetiikan, elektroniikan, materiaalitieteiden ja tekniikan asiantuntijoista. Yhteistyötä tehdään monien asiantuntijatahojen, kuten esimerkiksi Helsingin yliopiston kanssa. Langattomiin, implantoitaviin biosensoreihin pohjautuvan tutkimuksen johdossa toimivat dosentti Merja Voutilainen sekä hankkeen kehittäjä että ideoija professori Leena Ukkonen Tampereen Yliopistosta.

Kyseinen lääketieteellinen tutkimus yhdistää paitsi reaaliaikaista osaamista ja tietotaitoa, myös uutta korkeaa teknologiaa ja tehokasta kansainvälistä yhteistyötä. Yhteistyötä tullaan tekemään muun muassa monien kansainvälisten yliopistojen, kuten Belgiassa sijaitsevan Gentin yliopiston kanssa. Hankkeessa ovat mukana myös Ranskan Montpellierin yliopisto ja yhdysvaltalainen San Franciscon yliopisto.

Parkinsonin tautI, ALS-tauti ja Alzheimerin tauti koskevat nykyään monia henkilöitä kansalaisuudesta, sukupuolesta tai iästä riippumatta. Suomessa Parkinsonin tautia sairastaa tällä hetkellä noin 16 000 henkilöä. Professori Leena Ukkosen kehittelemä tutkimushanke tekee aktiivista yhteistyötä myös insinööritoimisto Voyantic Ltd:n kanssa.