Professorit ja tutkijat suorittavat arvokasta työtä meidän kaikkien, eli koko yhteiskunnan hyväksi. Erittäin arvokkaita, kuten esimerkiksi lääketieteellisiä hankkeita käynnistetään vuosittain eri yliopistoissa, mutta ne vaativat aikaa ja rahoitusta. Professorien suorittama päätyö yliopistoissa on kuitenkin opetus- ja hallintotyötä, jota nykyään tehdään yhä pienemmällä avustajamäärällä. Käytännössä professorin pitää tehdä oman opetus- ja hallintotyönsä lisäksi myös erilaisia paperi-, tietokone- ja puhelintöitä, eli niin sanottuja sihteerintöitä. Mikä olisi avuksi? Katsotaan asiaa eteenpäin.

Professoripooli – apuna professorien tutkimustyössä

Mikä on professoripooli? Tutustutaan asiaan hieman lähemmin. Professoripooliksi kutsutaan säätiöiden yhdessä kehittelemää hanketta, jonka tavoitteena heti perustamiskokouksen alusta asti oli parantaa professorien mahdollisuuksia suorittaa tärkeää tutkimustyötään. Tutkimustyötä suoritettiin yleisesti apurahojen puitteissa, jossa yliopisto maksoi myös tietyn osan, eli 55% professorin bruttopalkasta. Professoripooli tarjosi professoreille mahdollisuuden 12 kuukauden mittaiseen tutkimusjaksoon apurahan turvin. Professoripooli varasi kolmen vuoden apuraha projektiin varsin huikean summan, eli 2 225 000 euroa, jonka avulla noin 300 eri alojen professoria saivat mahdollisuuden tutkimustyöhön.

Professoripooli ei ole toiminut ainoana rahoittajana, vaan avustuksia ja apurahaa voi hakea myös muualta. Proferrorien ja eri alojen tutkijoiden tutkimustyötä rahoittaa esimerkiksi Suomen Akatemia, joka toimii tiedepolitiikan ja tieteen tunnettuna asiantuntijana Suomessa. Suomen Akatemia haluaa rahoittaa laadukasta suomalaista tutkimusta.

Professoriliitto on tullut myös professorien apuun, eli jo 1980 luvun taitteessa, liitto esitti, että professoreille pitää antaa yksi lukukausi vapaaksi varsinaisesta työstään joka neljäs vuosi. Tärkeälle tutkimustyölle tarvitaan ennen kaikkea aikaa. Professoriliitto halusi pois apurahapohjaisesta työsuhteesta palvelussuhdepohjaiseen työsuhteeseen. Asia toteutui joissakin Suomen yliopistoissa ja professorien virkoja lisättiin.

Vuonna 2010 tuli yliopistouudistus, joka toi selkeän maininnan työehtosopimukseen tutkimusjaksojen osalta. Joissakin yliopistoissa hanke toteutui sellaisenaan, mutta joissakin mukaan tarvittiin selkeä TES-kirjaus yliopistoja koskevan velvoitteen toteutumiseksi. Lue lisää mielenkiintoisesta professorintyöstä, joka käsittelee muun muassa Professori Leena Ukkosen menetelmää diabeteksen hoitoon tarkoitetussa menetelmässä.